بلاگ شخصی راضیه شجاعی

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن

دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست