چهارتوصیه طلایی برای پرواز

وقتی آموختیدکه بایک هواپیمای کوچک پروازکنید،چهارنکته راهم بایدیادبگیرید

تاگم نشوید.این چهارتوصیه عبارت انداز:

((اقرارکردن))،(( اوج گرفتن))،(( تاکیدکردن)) و((اطاعت کردن)).

/ 1 نظر / 10 بازدید
saman

[گل]چم شده؟!...خستم! از همه چیز از فکر کردنای بیهوده از...نمی دونم چرا منتظرم؟! برا کی منتظرم؟! چرا دلمو خوش کردم؟! به کی ؟ به چی؟ ارزش داره؟؟؟ چرا دارم می نویسم؟! اونقدر خستم که نمی تونم ذهنمو متمرکز کنم چرا کسی درکم نمی کنه چرا نمی فهمه که من کیم .... چی ام؟ حتی کسایی که یه روزی منو می فهمیدن حالا دیگه... چه قدر از این روابط بدم میاد چه قدر از دوستت دارمای الکی بدم میاد اگه دوستم ندارین چرا محبت ظاهری می کنین؟ اینطوری بیشتر عذابم میدین کاش می فهمیدین کاش! حتی مرگم به سراغم نمیاد چون می دونه اگه بیاد منو راحتم می کنه حتی اونم نمی خواد سرم شلوغه دورم پر از آدمایی که... چرا احساساتم داره از بین می ره ؟ چرا؟ دیگه هیچکس و دوست ندارم دیگه هیچکس برام مهم نیس احساس می کنم همه ی این روابط مسخرست... وای خدایا!!!کمکم کن ... فقط تو می فهمی که . . . [گل]