چند پیشنهاد طلایی انسان دوستانه

 

1-مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت رادرآغوش بگیر.

2-اگرکسی توراپشت خط گذاشت تابه تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن راقطع کن.

3-هیچ وقت به کسی که غم سنگینی داردنگو"می دانم چه حالی داری"چون درواقع نمی دانی.

4-یادت باشدگاهی اوقات به دست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس واقبال است.

5-هیچ وقت به یک مردنگو موهایش درحال ریختن است خودش این رامی داند.

6-ازصمیم قلب عشق بورز.ممکن است کمی لطمه ببینی،اما تنهاراه استفاده بهینه ازحیات همین است.

7-درمورد موضوعی که درست متوجه نشده ای قضاوت نکن.

8-هرگزموفقیت راپیش ازموقع عیان نکن.

9-وقتی ازتو سوالی راپرسیدند که نمی خواستی جوابش رابدهی لبخندبزن وبگو:"برای چه می خواهیدبدانید؟"

10-وقتی احساس خستگی می کنی اماناچاری که به کارت ادامه بدهی،دست وصورتت رابشوی

ویک جفت جوراب ویک پبراهن تمیزبپوش آن وقت خواهی دید که نیرویی دوباره به دست آورده ای.

11-هیچ وقت پایان فیلم ها وکتاب های خوب رابرای دیگران تعریف نکن.

12-هرگزپیش ازسخنرانی غذای سنگین نخور.

13-راحتی وخوشبختی راباهم اشتباه نکن.

/ 3 نظر / 27 بازدید
امیر

خیلی قشنگ بود همشونم عملی هستند برای همه دوستام این متن رو ایمیل کردم درضمن لینک وبلاگ شما رو تو سایت آخاله دیدم:akhale.ir

بهراد

تا حالا دقت کردین باتمام احترامی که براتون قایلم شروعی است برای انتقاد های بی رحمانه؟

بهراد

ایـن شــعـرهــا بـــرونــد بــه جــهنّـم مـن فـقــط دیــوانـه آن لحــظـه ام . . که قــــلـبت . . زیـــر ســرم دسـت و پـــا مـیـزنـد . .