بیوگرافی کامل

بسم الله الرحمن الرحیم

من راضیه شجاعی هستم متولدمهر تورشته ی ریاضی تحصیل می کنم اماعلاقه ی شدید

به خبرنگاری واجرادارم جون سررشته هایی توهردوتاش دارم کلاسای خبرنگاری  را

توی  باشگاه خبرنگاران اصفهان گذروندم چون شهرگلپایگان باشگاه خبرنگاران نداره

من سال گذشته دودفعه درهفته ساعت12:30 ظهرحرکت می کردم به طرف اصفهان،

باراول باپدرم رفتم امادفعه های بعدخودم می رفتم من دراین دوروزهفته بدون اینکه

 ناهاربخورم حرکت می کردم به طرف اصفهان،چون واقعا علاقه داشتم  ساعت12:30

که می رفتم 10شب برمی گشتم دوست دارم اگه خبرنگارمیشم مثل کامران نجف زاده

 باشم وتواجرامثل احسان علیخانی ومحمدسلیمی باشم این آرزومه اما رشته ریاضی هیچ

ربطی به این دوحرفه نداره.یک بارقرارشد تست بازیگری بدم ولی پدرم گفت:فقط

اجراوخبرنگاری .دوست دارم مستقل باشم وهمچنین اگه یه روز خداعنایت کردوتواین

دوتارشته مشغول به کارشدم دانشم رادراختیار بچه های محروم روستایی قراربدم

اینم یکی ازآرزوهامه.دوست دارم مثل دکترعلی شریعتی خودمودرک کنم.

یاعلی

/ 0 نظر / 16 بازدید