فشار باانسان چه میکند

الماس،حاصل فشاربیش ازحداست

فشارکم تربلور

وکم ترازآن ذغال سنگ راپدیدمی آورد

اگربازهم فشارکم شود

حاصل چیزی جز سنگواره یازنگارساده نخواهدبود

فشارمی تواند شمارابه موجودی ارزشمند بدل کند

موجودی شگفت انگیز،کاملا زیباوبسیارمستحکم

مایا آنجلو


/ 0 نظر / 15 بازدید