امیدعباسی نشان داد مردبودن پول نمی خواهد

به خداقسم وقتی این خبروشنیدم انقدراشک ریختم............

دنیا واقعیتی پیچیده است،توانمندان و پول پرستان افراد ضعیف را لگد مال می کنند تا به آرزوهایشان در دنیا برسند.از دوش افراد ضعیف بالا می روند آنها رو طعمه خود قرار می دهند تا به کوهی از مال وثروت برسند ولی روفتگری که کیف میلیاری رو از زمین برمی دارد تا آن را به صاحبش برگرداند و نسبت به این مال باد آورده بی تفاوت می باشه جای تأمل داره و آتش نشانی که به خاطر نجات جان یک انسان خود را به آتش می اندازه تا حتی بوی سوختگی نگیره رو باید تحسین کرد. ما جهت ساختن فرهنگ و تمدن مان نیاز شدید به این افراد داریم . روحش شاد واقعا می توان ایثار،شهامت،شجاعت،دلیری و فداکاری رو در چهره این مرد مشاهده کرد.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید