چند خط حرف حساب

ازسوسک می ترسیم،اماازله کردن شخصیت دیگران به اندازه ترسیدن ازسوسک نمی ترسیم.

ازعنکبوت می ترسیم،اماازاینکه بخشی اززندگیمون تارعنکبوت بگیره نمی ترسیم.

ازخوب سرخ نشدن قرمه سبزی می ترسیم،اماازسرخ شدن آدماازخجالت نمی ترسیم.

ازسرما خوردگی می ترسیم ،اماازسرخورده کردن دوست مون نمی ترسیم.

ازشکستن لیوان می ترسیم،اماازشکستن دل آدمانمی ترسیم.

ازاینکه بهمون بی وفایی بشه می ترسیم،اماازبی وفایی به دیگران نمی ترسیم.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
بهراد

ميرم ولي بدون يکي خيلي تو رو دوست داره يکي که از دوريه تو سر به بيابون ميزنه خدانگهدار عزيزم خدانگهدار عزيزم دارم ميرم از اين ديار اينجا کسي منو نخواست تو هم منو تنها بذار