استفاده رونالدواز cacl2

 

تازگی هایکی ازخبرنگاران موفق شده

 بارونالدو مصاحبه ای انجام بده

توجه شماروبه اون جلب می کنم:

خبرنگار:خدابدنده!چی شده آقای رونالدو؟!

رونالدو:مگه نمی بینید؟این پادیگه برای ماپانمی شه!

خبرنگار:این بسته چیه روی پاتون گذاشتید؟

رونالدو:مگه صفحه ی 94کتاب درسی شیمی 3رونخوندید؟!

زانوم آسیب دیده دارم ازبسته ی گرمازای فوری،یعنی ازبسته ی کلسیم کلرید استفاده می کنم.

خبرنگار:می بینم که شماهم شیمیایی شدید!

رونالدو:چه کنیم دیگه،ماهم دل داریم!

خبرنگار:ولی من باورم نمی شه!می شه نحوه ی کاراین بسته روتوضیح بدبد؟

رونالدو:چیه؟این جاهم می خواهید آزمون بگیرید؟!خیلی خب،پس گوشاتو خوب بازکن!داخل این بسته،کلسیم کلرید

وکیسه پلاستیکی کوچکی حاوی آب وجودداره که ضربه زدن به این بسته موجب می شه که کیسه ی پلاستیکی

 کوچک آب پاره شده وکلسیم کلرید درآب حل بشه وبه این ترتیب گرمای مناسبی تولید می شه ........

ببخشید،کوپن مصاحبه تون تموم شد.بااجازه،من دیگه بایست برم.بای

/ 3 نظر / 18 بازدید
saman

[گل][گل] آرزوی قشنگی است... داشتن ردپای تو کنار ردپای من بر دشت سپید پوشیده از برف هنوز اما... نه برف آمده و نه تو... [گل][گل]

بهراد

چِــقـــدر دلـَـــم تـَــنـــگــــ شـــده.. بــــرای اس ام اس بـــازی هـــایِ عـــاشــــقـــانــه یِ چــنــد ســاعـــتــه یِ بـــی پــایـــان.. کـــه آخــــرش بـنـویـسـم فـِـــــــعـــــــلــــــا. . . ...

بهراد

مادرم .... قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند... به سلامتی تموم مامانهای دنیا