اطلاعیه****اطلاعیه*****اطلاعیه

به نام خدای دیروز،امروز،فردا

سلام وعرض ادب دوستان عزیزم،ماگروهی هستیم که قصدداریم

 مستندی درگلپایگان به نام (مستندفقر)که درهمین شهراکران

 خواهدشدازتمام کسانی که می خواهنددراین راه به طورافتخاری (درهرزمینه ای)

باما همکاری کنندبرای ما کامنت بگذارند واعلام آمادگی کنند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

........فقر؟؟؟؟؟؟؟؟فقری در جامعه ما وجود نداره!!!!!!!!!!!!!!!!